APARIŢIE EDITORIALĂ „Ce-i de făcut?”

Sub egida Asociaţiei Culturale Renaşterea Buzoiană” a apărut volumul „Ce-i de făcut?”. Ovidiu Cameliu Petrescu în dialog cu publicistul Călin Gheţu. Cartea cuprinde transcriptul a șase interviuri pe care publicistul Călin Gheţu le-a realizat, de-a lungul timpului, între anii 2010 și 2013, cu politicianul buzoian, la 

televiziunea locală TVSAT. În prefaţa cărţii, autorul menţionează: Dialogurile cu Ovidiu Cameliu Popescu au fost întotdeauna urmate de reacții vii, atât din partea susținătorilor săi, cât și din partea celor care-i contestau prestația. Nu mai era de mult în grațiile conducerii centrale a partidului la a cărui înființare și evoluție contribuise neobosit, între 1990 și 2004. Nici în plan local situația nu era alta. Am încercat, în câteva rânduri, să-l fac să-mi dezvăluie care au fost motivele care au contribuit la această marginalizare a sa. Cu modestia și cu delicatețea, care-l caracterizau, a evitat de fiecare dată un răspuns tranșant, în a acuza pe unul sau pe altul dintre foștii săi camarazi de luptă politică, în cei aproape 15 ani de prezență în prima linie a celui mai important partid de stânga din România. (…)Ovidiu Cameliu Petrescu era nu doar un politician care se încăpățâna să-și respecte blazonul, dar era și un om cultivat, care nu făcea caz de această calitate, urmărind cu inteligență schimbările rapide produse în lumea contempo-rană, fie ele în relațiile dintre state, în dezvoltarea tehnologiei, în modificările politicilor geostrategice sau în apariția unor încâlcite și tulburătoare problematici ținând de mult trâmbițata Noua Ordine Mondială. 

Multe din aserțiunile suținute de invitatul meu au fost confirmate de cursul ulterior al istoriei noastre în ultimul deceniu. Altele, cum este și normal, au fost invalidate. Nu a fost și nu și-a asumat niciodată condiția de guru! 

Nu în ultimul rând, Ovidiu Cameliu Petrescu a fost un intelectual care a consimțit să se implice, înconjurat și susținut de o mână de oameni talentați și inimoși, într-o luptă epuizantă, pe alocuri donquijotescă, pentru păstrarea și promovarea tradiției, a creației literare buzoiene, prin intermediul unui ONG care își merită numele, „Renașterea buzoiană”. O asociație exemplară pentru societatea civilă a urbei noastre.