CONCURS SF & FANTASY 2023 – REGULAMENT

    ASOCIAŢIA CULTURALĂ „RENAŞTEREA BUZOIANĂ”

                                           

                                                                        REGULAMENTUL

de organizare şi desfăşurare

a Concursului Naţional de Literatură SF şi Fantasy, Ediția a II-a

 

        Capitolul I – Dispoziţii generale

 1. Concursul este organizat de Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană” şi se adresează tuturor autorilor pasionați de literatura SF şi Fantasy din ţară.
 2. Obiective:

– promovarea acestor genuri de literatură şi stimularea actului creator în rândul tinerilor. .

 1. Premiile, acordate pentru fiecare secţiune în parte, vor consta în bani și diplome și se vor stabili anual în ședința Consiliului de Conducere al Asociaţiei Culturale „Renaşterea Buzoiană” . Valoarea acestora va fi comunicată ulterior în invitaţia de participare la concurs.
 2. În vederea premierii câştigătorilor şi recompensării participanţilor la concurs, Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană” poate accepta sponsorizări şi donaţii din partea persoanelor fizice şi juridice.

 

        Capitolul II – Condiţii de participare

 1. Fiecare participant va prezenta câte o lucrare, la secţiunile SF şi/sau Fantasy, de maximum 5 pagini, însoțite în mod obligatoriu de datele personale și de o fotografie. Creațiile literare vor fi redactate cu font Times New Roman, caractere de 12, spațiere 1,5, obligatoriu cu diacritice (lucrările fără diacritice vor fi eliminate din concurs!!). În colțul din dreapta-sus al paginii se vor trece următoarele date: · numele și prenumele autorului; · adresa de domiciliu; ·adresa de e-mail; · numărul de telefon.

 

Capitolul III – Perioada de desfăşurare a concursului

Ediția a II-a Concursului Naţional de Literatură SF şi Fantasy cuprinde două secţiuni – SF şi Fantasy – şi se desfășoară după următorul calendar:

 1. 1 – 30 iunie 2023 – mediatizarea concursului;
 2. 1 iulie – 30 septembrie 2023 – expedierea lucrărilor se va face pe adresa de e-mail a asociaţiei: renastereabuzoiana2002@gmail.com
 3. 15 – 31 octombrie 2023 – Jurizarea lucrărilor pentru fiecare secţiune: SF şi Fantasy.
 4. 20 noiembrie 2023 – Anunţarea câştigătorilor se va face pe site-ul www.renasterea-buzoiana.ro şi în mass-media.
 5. 28 noiembrie 2023 – Festivitatea de premiere.

Prin trimiterea lucrărilor și a datelor personale participanții își dau acordul ca acestea să fie publicate în Almanahul „Renaşterea Buzoiană”, editat de Asociaţia Culturală omonimă.

Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană” se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților conform Regulamentului (UE) 679/2016.

 

        Capitolul IV – Comisia de jurizare

 1. 1. Comisia de jurizare va fi stabilită pentru fiecare ediţie în parte, în cadrul unei şedinţe a Consiliului de Conducere al Asociaţiei Culturale „Renaşterea Buzoiană” şi va fi alcătuită din 3 (trei) membri, personalităţi de certă recunoaştere în domeniul literaturii SF şi Fantasy.

– Secretarul Comisiei de jurizare, desemnat dintre membrii Asociaţiei Culturale „Renaşterea Buzoiană”;

 1. Președintele Asociaţiei Culturale „Renaşterea Buzoiană” va coordona întreaga activitate a concursului şi va reprezenta asociaţia în relaţia cu ceilalţi parteneri angrenaţi în acest proiect cultural
 2. Juriul va evalua fiecare lucrare şi va stabili, pe baza unui punctaj, câștigătorii premiilor pentru fiecare secțiune în parte.
 3. Secretarul Comisiei va avea ca atribuţiuni: primirea lucrărilor înscrise în concurs, distribuirea acestora către membrii juriului, centralizarea rezultatelor, prezentarea acestora preşedintelui Comisiei de jurizare, anunţarea câştigătorilor şi organizarea festivităţii de premiere.

 

        Capitolul V – Criteriile de evaluare şi punctare:

 1. Pentru evaluarea lucrărilor intrate în concurs se vor avea în vedere următoarele criterii:
 • Originalitatea/ineditul temei abordate;
 • Claritatea exprimării literare;
 • Respectarea gramaticii limbii române.
 1. Fiecărui criteriu i se va aloca un punctaj, de la 1 la 10, concurentul fiind punctat în această plajă pentru fiecare criteriu în parte.
 2. Punctajul general al fiecărui concurent se va face prin însumarea punctelor acordate de către fiecare membru al juriului, pentru fiecare gen literar abordat. Câştigătorii concursului, pentru fiecare din cele două secţiuni, vor fi declaraţi aceia care au acumulat cel mai mare punctaj în urma jurizării lucrărilor.

 

Capitolul VI – Întreruperea concursului

 1. Prezentul concurs va putea fi întrerupt doar în caz de forță majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, dar nu înainte de a anunța public decizia pe site-ul www.renasterea-buzoiana.ro şi în mass-media.

2. Conform prevederilor art.1351 alin. (2) din Noul Cod civil, forța majoră este definită astfel: „Forța majoră este orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil”.

Capitolul VII – Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator și participantul la acest concurs se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care acest lucru nu va fi posibil, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

 

        Capitolul VIII – Festivitatea de premiere

 1. Locul desfăşurării festivităţii de premiere va avea loc în municipiul Buzău şi va fi comunicat în timp util.
 2. La festivitatea de premiere vor fi invitaţi membrii Consiliului de Conducere al al Asociaţiei Culturale „Renaşterea Buzoiană”, membrii cenaclurilor SF şi Fantasy din ţară şi din municipiul şi judeţul Buzău, reprezentanţi ai administraţiei publice locale, personalităţi ale vieţii culturale locale şi naţionale, mass-media.
 3. Premiile vor fi înmânate de către Președintele Comisiei de organizare a concursului sau de către o persoană desemnată de acesta.

 

        Capitolul IX – Dispoziții finale

 1. Prezentul regulament a fost aprobat în ședința Consiliului de Conducere al Asociaţiei Culturale „Renaşterea Buzoiană” din data de 26 februarie 2022 şi va fi publicat pe site-ul renasterea-buzoiana.ro.
 2. Lucrările intrate în concurs vor fi publicate în Almanahul „Renaşterea Buzoiană”, editat de Asociaţia Culturală omonimă, în limita spaţiului editorial disponibil.
 3. Modificările şi completările ulterioare ale acestui regulament vor fi făcute doar cu aprobarea Consiliului de Conducere al Asociaţiei Culturale „Renaşterea Buzoiană”.

 

Preşedinte Asociaţia Culturală „Renaşterea Buzoiană”,

Gabriela Serena Petrescu 

Buzău, 10.05. 2023